Make your own free website on Tripod.com

ag00013_.gif

DÖKÜMANLAR

Home
Kahraman ÖZGÜR
Kastamonu
Samsun / Vezirköprü
Bursa
Planlar
sosyal kulüpler ve Belirli gün ve Haftalar
iletisim icin
ailem ve dostlarim
1.sinif dokümanlari
DÖKÜMANLAR
önemli linkler
Güzel Sözler ve Siirler

Doküman Deposu

(Çalışmalar Devam Ediyor...)

 

 

Planlar (2004-2005)

Yönetmelikler - Yönergeler

Kanunlar
Lise-3 Edebiyat Sınıf Geçme Yönetmeliği 

Devlet Memurları Kanunu

Lise-3 Dilbilgisi Plan Yönetmeliği                    

Özel Öğretim Kurumları Kanunu    (zip)

Lise-3 Kompozisyon Özel Okullar Yönetmeliği      (zip)

Milli Eğitim Temel Kanunu            (zip)

Lise-3 Edebi Metinler Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği     

Türk Bayrağı Kanunu                     

Lise-2 Edebiyat Ders Dışı Eğ.-Öğrt. Yön.         
Lise-2 Dilbilgisi Ödev Yönetmeliği                   Öğrenci - Veli - Okul Sözleşmesi
Lise-2 Kompozisyon İlköğretim Kurumları Yönetmeliği  
Lise-2 Edebi Metinler Liseler Yönetmeliği                    

Planlar (2005-2006)

Ödül ve Disiplin Yönetmeliği  

 

Lise-1 Dil ve Anlatım 

Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

 

Lise-1 Türk Edebiyatı

Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi

 

Lise-2 Edebiyat  

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Uygulama

 

Lise-2 Dilbilgisi

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri

 
Lise-2 Kompozisyon 

Öğrenci Nakil Ve Geçiş Yönergesi

 
Lise-2 Edebi Metinler

Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği

 
Lise-3 Edebiyat  

Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi

 
Lise-3 Dilbilgisi  

Kılık - Kıyafet Yönetmeliği

 
Lise-3 Kompozisyon

Okul Aile Birliği Yönetmeliği

 
Lise-3 Edebiyat Tarihi

Anadolu Liseleri Yönetmeliği  

 
Lise-3 Edebi Metinler  

Başöğretmenlik Yönetmeliği 

 
 

Okullarda Çıkarılacak Dergi, Gazete ve Yıllıklar Hakkında Yönetmelik   

 
     
     
     

 

 

 

Atatürkçülük Konuları (İlköğretim)

 

 

 

6. Sınıf Türkçe Programı İNDİR
7. Sınıf Türkçe Programı İNDİR
8. Sınıf Türkçe Programı İNDİR
10 kasım Tören programı İNDİR
19 Mayıs Tören Programı İNDİR
23 Nisan Tören Programı İNDİR
29 Ekim Tören Programı İNDİR
Akademik Benlik Kavramı Ölçeği İNDİR
Akademik Benlik İNDİR
Akademik Benlik İNDİR
Anne Babalara Tavsiyeler İNDİR
Ayniyat Teslim Alma Makbuzu İNDİR
Başarı Değerlendirme Sınav Çizelgesi İNDİR
Başarı değerlendirme Sınav Raporu İNDİR
Başarısızlık Nedeni Anketi İNDİR
Birinci Kanaat 1 -  2-  3 Sınıflar İçin İNDİR
Birinci Kanaat 4 -  5       Sınıflar İçin İNDİR
Birinci Kademe İkinci Kanaat Cetveli İNDİR
Belirli Gün ve Haftalar Çalışma Takvimi İNDİR
1. Kademe 2. Kanaat Not Cetveli İNDİR
Burs Öğrenci Listesi İNDİR
Davetiye Şablonu İNDİR
Ders Programı İNDİR
Ders Programı İNDİR
Desimal Dosyalama Anahtarı İNDİR
Devamsız Öğrenci Bildirim Formu İNDİR
Devamsızlık Çizelgesi İNDİR
Devamsızlık Tebliğ İNDİR
Diploma Defteri İNDİR
Diploma İcmal İNDİR
Diploma İlk Sayfa İNDİR
Diploma Kayıt Örneği İNDİR
Diploma Yazdır İNDİR
Dosya İsteme İNDİR
Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği İNDİR
Eğitime Hazırlık Ödeneği İNDİR
Ekders Çizelgesi İNDİR
Eleştiri Anketi İNDİR
Emekli Sicil Bildirimi İNDİR
Gezi Planı İNDİR
Göreve Başlama Yazısı İNDİR
Görev Yeri Belgesi İNDİR
Giyecek Onay Belgesi İNDİR
Gözlem İNDİR
Gözlem Raporu İNDİR
Güvenlik Soruşturması İNDİR
Haftalık Ders Programı İNDİR
Hasta Sevk İNDİR
Hizmet Belgesi İNDİR
Hizmet İçi Seminer Başvuru Belgesi İNDİR
Sınıf Defteri İcmal İNDİR
İhale Onay Belgesi İNDİR
İhtiyaç Tespit Formu İNDİR
İkaz Alarm Tatbikat İNDİR
İkinci Dönem Rehberlik Toplantısı İNDİR
İkinci Kademe İkinci Kanaat Not Cetveli İNDİR
İlgi Formu İNDİR
İyi Örnekler Okulumuz İNDİR
İzin Onay İNDİR
Kapak İNDİR
Kat Planı İNDİR
Kimdir Bu Testi İNDİR
Kurs Listesi İNDİR
Kursiyer Müracaat Formu İNDİR
Kurul ve Komisyon Listesi İNDİR
Maaş Belgesi İNDİR
Madde 108 2a İNDİR
MEB TKY Ödül Yönergesi İNDİR
Meslek Değerlendirme Ölçeği İNDİR
Meslek İnceleme Formu İNDİR
Meslek Seçimi İNDİR
Mülakat Formu İNDİR
Nakil Belgesi İNDİR
Nakil Belgesi İsteme Yazısı İNDİR
Nakit İNDİR
Not Durum Çizelgesi İNDİR
Ödev Dilekçe İNDİR
Öğretmen Evi Üyelik Müracaat Formu İNDİR
Öğrenci Bilgi Formu İNDİR
Öğrenci Davranışları Bilgi Toplama Formu İNDİR
Öğrenci Gözlem Raporu İNDİR
Öğrenci Tanıma Fişi İNDİR
Öğretmen Ders Denetleme Formu İNDİR
Öğretmen Haftalık Ders Çizelgesi İNDİR
Öğretmen Kimlik Bilgi Formu İNDİR
Öğretmen Kurul Toplantısı İNDİR
Öğretmen Nöbet Listesi İNDİR
OGYE Modeli    (SUNU) İNDİR
Okul Adres Telefon İNDİR
Okul Gelişim Raporu İNDİR
Okul Aile Birliği Listesi İNDİR
Okul Gelişim Planı İNDİR
Okul Müdürü Çalışma Programı İNDİR
Okul Rehberlik Servisi İNDİR
Okul Spor Tesisleri İNDİR
Okul Yürütme Komisyonu Toplantısı 2. Dönem İNDİR
Ücret, Ekders  Olur İNDİR
Ön Kayıt Formu İNDİR
Otobiyografi İNDİR
Özel Gider İndirimi İNDİR
Ödev Alanlar Listesi İNDİR
Öğrenci Kurulu Çalışma Planı İNDİR
Öğrenim Belgesi İNDİR
Personel Nakil Bildirimi İNDİR
Piyasa Araştırma Tutanağı İNDİR
Problem Tarama Testi İNDİR
Rehber Öğretmen İNDİR
Rehberlik Çalışma İNDİR
Rehberlik Çalışma Programı İNDİR
Rehberlik Toplantı 1 İNDİR
Rehberlik Toplantıları İNDİR
Rehberlik Yıl Sonu Çalışma Raporu İNDİR
Sabotaj Koruma Planı İNDİR
Sabotaj Koruma Planı İNDİR
Sabotaj Tutanak İNDİR
Sicil Teslim Tutanağı İNDİR
Sınav Gözetmen Listesi İNDİR
Sınıf Ayniyat Teslim Tutanağı İNDİR
Sınıf Demirbaş Listesi İNDİR
Sınıf Geçme Defteri İNDİR
Sınıf Geçme Defteri İCMAL İNDİR
Sivil Savunma İNDİR
Sivil Savunma Tablosu İNDİR
Sivil Savuma Raporu İNDİR
Şube Öğretmenler Kurulu Karar Tutanağı İNDİR
Sosyometri İNDİR
Sosyometri Tablosu İNDİR
Stajyer  Öğretmen Ara Değerlendirme Raporu İNDİR
Stajyer Öğretmen Uygulama Değerlendirme Belgesi İNDİR
Stratejik Planlama   (SUNU) İNDİR
Sürekli Görev Yolluğu İNDİR
Takdir Belgesi İNDİR
Tasarruf Kesintisi Aylık Dağılım Listesi İNDİR
Tasarruf Teşvik Bildirimi İNDİR
Taslak Programı İNDİR
T.C. Üst Yazı İNDİR
Tebliğ Tebellüğ Belgesi İNDİR
Tedbir Planı İNDİR
Telafi Eğitim Programı İNDİR
Teşekkür Belgesi İNDİR
TKY   (SUNU) İNDİR
TKY Ek-1 Formu İNDİR
TKY Ek-2 Formu İNDİR
TKY İzleme Formu İNDİR
TKY Stratejik Çalışma Grupları İNDİR
Ücret Onayı İNDİR
Üstün Başarı Belgesi İNDİR
Stajyer Öğretmen Uygulamalı Eğitim Çalışma Programı İNDİR
Veli Gezi İzin Dilekçe İNDİR
Veli Spor İzin İNDİR
Veli Toplantı Dilekçe İNDİR
Vergi İadesi İNDİR
Yangın Ekipleri İNDİR
Yangın İkaz Sistemi İNDİR
Yangın Önlemleri İNDİR
Yangın Talimatı İNDİR
Stajyer Öğretmen Yemin Metni İNDİR
Yetiştirme Kurs Tutanağı İNDİR
Yetiştirme Kursu Devamsızlık Çizelgesi İNDİR
Yetki Belgesi İNDİR
Yıl Sonu Çalışma Raporu İNDİR
Yıl Sonu Evrak Teslim Tutanağı İNDİR
Yıllık İzin Sıra Dilekçe İNDİR
Yıllık Ödev İNDİR
Yönlendirme İNDİR
Yıllık Ödev İNDİR

                              SOSYAL KOL DOKÜMANLARI

Sosyal Etkinlik Yönetmeliği (YENİ) İNDİR
Sosyal Etkinlik Ekleri (Formları) İNDİR
Okul Araç Gereçleri Koruma Kolu İNDİR
Çocuk Hakları Koruma Kolu İNDİR
Fen ve Teknoloji Etkinlik Çalışmaları İNDİR
Fotoğrafçılık Kolu İNDİR
Okul Yayıncılık Kolu İNDİR
Okul Kitaplıkları Kolu İNDİR
Kızılay Kolu İNDİR
Kooperatif Kolu İNDİR
Kültür Edebiyat Kolu İNDİR
Kültür Edebiyat Kolu İNDİR
Kütüphanecilik Kolu İNDİR
Milli Eğitim Vakfı Kolu İNDİR
Müzik Kolu İNDİR
Müzik Kolu İNDİR
Satranç Kolu İNDİR
Satranç Kolu İNDİR

                                KANUN VE YÖNETMELİKLER

Askerlik İle İlgili Yönetmelik İNDİR
Atama Usulleri Kanunu İNDİR
Atatürkçülük Konuları İNDİR
Atama Yönetmeliği İNDİR
Aylık Bağlanma Hakkında Kanun İNDİR
Bayram ve Tatiller Hakkında Kanun İNDİR
Devlet Memurları Kanunu İNDİR
Dilekçe Kanunu İNDİR
Disiplin Suçlarının Affı İNDİR
Ek Ders Esasları İNDİR
Ek Ders Ücret Kanunu İNDİR
Emekli Sandığı Kanun İNDİR
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (YENİ) İNDİR
Kimlik Bildirme Kanunu İNDİR
Kooperatif İNDİR
MEB Teşkilat ve Görevleri İNDİR
Milli Eğitim Temel Kanunu İNDİR
Sicil Yönetmeliği İNDİR
T.C. Anayasası İNDİR
TKY Ödül Yönergesi İNDİR
Tebligat Kanunu İNDİR
Terfi Kanunu İNDİR
Yangın Yönetmeliği İNDİR
Zümre Öğretmenler İle İlgili İNDİR

                                                   PROGRAMLAR

Anket ve Testler İNDİR
Ders Programları İNDİR
Ders Dağıtım İNDİR
Ders Dağıtım İNDİR
Ders Programları Bilgi Formu İNDİR
Ders Programı İNDİR
Desimal Dosya Anahtarı İNDİR
Diş Sevki İNDİR
Dönem Sonu İşleri İNDİR
Ek Ders Programı İNDİR
Ek Ders Programı İNDİR
Farklı Programlar İNDİR
Hizmet Puanı İNDİR
İdari Dosyalar İNDİR
Okul Programı İNDİR
Okul Müdürü Çalışma İNDİR
Not Cetveli Birinci Kademe İNDİR
Öğretmen Yer Değiştirme Formu İNDİR
Okul Yardım İNDİR
Okul ve Personel Bilgi Formu İNDİR
Persis Formu İNDİR
Personel Bilgi Formu İNDİR
Personel Bilgi Formu İNDİR
Personel Bilgi Kartı İNDİR
Personel Nakil Bildirimi İNDİR
Sivil Savunma İNDİR
Spor Klüp İNDİR
Test Anket İNDİR
TKY İNDİR
Ücret Kararnamesi İNDİR
Yıllık Çalışma Planı İNDİR
Yönetici Çalışma İNDİR

EL YAZISI FONTUYLA YAZILMIŞ  HİKAYELER

ÇİRKİN ÖRDEK

KURBAĞA PRENS

YOKSUL ODUNCU

KÜLKEDİSİ

RAPUNZEL

PAMUK PRENSES

GÜZEL VE ÇİRKİN

UYUYAN GÜZEL

KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

ÇOBAN ALİ DEDE

KELOĞLAN VE KUYU

KELOĞLAN VE KUYUDAKİ DEV

KELOĞLAN SİHİRLİ TAS

DEFİNE ARAYAN ADAM

KAZ YOLLARSAM YOLARMISIN

KOCA NİNE İLE TİLKİ

SEVGİ AĞACI

ÇİÇEKSİZ OVA

KELOĞLANIN TUZ ÖLÇEĞİ

KURT İLE TİLKİ

TEMBEL KIZ

İYİ NİYETLİ EŞEK

KIYMETLİ TUZ

KUYRUKSUZ TİLKİ MASALI

UÇAN TERLİK

ÇOBANIN BÜYÜSÜ

BREMEN MIZIKACILARI

 

SUNU HİKAYELER

KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

VİDEO HİKAYELER

AĞUSTOS BÖCEĞİ İLE KARINCA

KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

BREMEN MIZIKALARI-

1. Sınıf Dokümanları
 
İlkokuma Yazma Öğretim Sürecini Değrl. Formu
  Okuma Becerisini Değerlendirme Formu
  Yazma Becerisini Değerlendirme Formu
  Hayat Bilgisi Dersi Öğrenci Gözlem Formları (A Teması)
  e,l,a,t harflerini kapsayan alıştırma
  e,l,a,t,i harflerini kapsayan alıştırmalar
  e,l,a,t,i,n harfleriyle ilgili hece ve kelimeler
  e,l,a,t,i,n harfleriyle ilgili kelime ve cümleler
  e,l,a,t,i,n,o harflerini kapsayan alıştırmalar (sunu)
  Heceleri birleştirme (sunu)
  o sesiyle ilgili çalışmalar


BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Ahilik Haftası
Ankaranın Başkent Oluşu
Anneler Günü
Atatürk Haftası
Atatürk'ün Ankaraya Gelişi
Avrupa Günü
Babalar Günü
Bilim Teknoloji Haftası
Birleşmiş Milletler Günü
Camiiler Haftası
Cumhuriyet Bayramı
Cüzzam Haftası
Çanakkale Zaferi
Deprem Haftası
Dünya AIDS Günü
Dünya Çevre Günü
Dünya Çiftçiler Günü
Dünya Çocuk Günü
Dünya Çocuk Kitapları H.
Dünya Çocuk Şiirleri Günü
Dünya Gıda Günü
Dünya Kadınlar Günü
Dünya Kooperatıfçilik Günü
Dünya Madenciler Günü
Dünya Meteoroloji Günü
Dünya Su Günü
Dünya Tiyatro Günü
Ebeler Haftası
Enerji Tasarrufu Haftası
Gazeteciler Günü
Gaziler Günü
Gençlik ve Spor Bayramı
Hava Şehitleri Günü
Hayvanları Koruma Günü
Hemşireler Haftası
Irk Ayrımı ile Mücadele Günü
İlköğretim Haftası
İnsan Hakları Haftası
İstanbulun Fethi
Kanser Haftası
Kızılay Haftası
Kütüphane Haftası
M.E.B. Vakfı Kuruluş Günü
Mevlana Haftası
Milli Egemenlik Çocuk Bayramı
Müzeler Haftası
Nato Günü
Nevruz Bayramı
Okuma Bayramı
Orman Haftası
Öğretmenler Günü
Polis Haftası
Sağlık Haftası
Sakatlar Haftası
Tıp Bayramı
Trafik Haftası
Turizm Haftası
Türk Büyükleri Günü
Türk Dil Bayramı
Türk Standartları Haftası
Tutum Yatırım Haftası
Vakıflar Haftası
Veremle Savaş Haftası
Vergi Haftası
Yangından Korunma Haftası
Yaşlılar Haftası
Yeni Yıl
Yeşilay Haftası
Zafer Bayramı

ÇALIŞMA YAPRAKLARI

Çalışma yayrakları1 Çalışma yayrakları2 Çalışma yayrakları3

  Çalışma yayrakları4  Çalışma yayrakları5 Çalışma yayrakları6

Çalışma yayrakları7  Çalışma yayrakları8 Çalışma yayrakları9

Çalışma yayrakları10 Çalışma yayrakları11 Çalışma yayrakları12

Çalışma yayrakları13 Çalışma yayrakları14 Çalışma yayrakları15

Çalışma yayrakları16 Çalışma yayrakları17 Çalışma yayrakları18

Çalışma yayrakları19 Çalışma yayrakları20 Çalışma yayrakları21

Çalışma yayraklar22 Çalışma yayrakları23 Çalışma yayrakları24

Çalışma yayrakları25 Çalışma yayrakları26 Çalışma yayrakları27

Çalışma yayrakları28 Çalışma yayrakları29 Çalışma yayrakları30

Çalışma yayrakları31 Çalışma yayrakları32 Çalışma yayrakları33

Çalışma yayrakları34 Çalışma yayrakları35 Çalışma yayrakları36

Çalışma yayrakları37 Çalışma yayrakları38 Çalışma yayrakları39

Çalışma yayraklar40 Çalışma yayrakları41 Çalışma yayrakları42

Çalışma yayrakları43 Çalışma yayrakları44 Çalışma yayrakları45

Çalışma yayraklar46 Çalışma yayrakları47 Çalışma yayrakları48

Çalışma yayraklar49 Çalışma yayrakları50 Çalışma yayrakları51

Çalışma yayrakları52 Çalışma yayrakları53 Çalışma yayrakları54

 EK Çalışma yayrakları  a,e,l sesi ek çalışma yaprakları

ses kartları(a)   ses kartları(a-at)   ses kartları(a-yazılışı)

ses kartları(büyükA)   ses kartları(e kırmızı)   ses kartları(e sesi)

ses kartları(l sesi)   ses kartları(l sesi)    ses kartları(l sesi)

ses kartları(e sesi)    ses kartları(i sesi)   ses kartları(i sesi)

ses kartları(n sesi)    ses kartları(n sesi1)   ses kartları(o sesi)

ses kartları(o sesi1)    ses kartları(r sesi)     ses kartları(r sesi1)

ses kartları(t sesi)   ses kartları(t sesi1)    ses kartları(t sesi2)

ses kartları()ses kartları()ses kartları()

ses kartları()ses kartları()ses kartları()

ses kartları()ses kartları()ses kartları()

 

Okuma Metinleri1  Okuma Metinleri2  Okuma Metinleri3

Okuma Metinleri4  Okuma Metinleri5  Okuma Metinleri6

Okuma Metinleri7  Okuma Metinleri8  Okuma Metinleri9

Okuma Metinleri10 Okuma Metinleri11 Okuma Metinleri12

Okuma Metinleri13 Okuma Metinleri14 Okuma Metinleri15

 

RakamKartları1  RakamKartları2  RakamKartları3

RakamKartları4  RakamKartları5  RakamKartları5-1

RakamKartları5-2  RakamKartları6  RakamKartları6-1

RakamKartları7  RakamKartları7-1  RakamKartları8

RakamKartları8-1  RakamKartları9  RakamKartlar9-1

RakamKartları10  RakamKartları11 RakamKartları12

RakamKartları13 RakamKartları14  RakamKartları15

 

 

· 1: Okuma Alanı Gözlem Formu
[Hit: 0]

· 2:
Kendimizi Sınayalım-Geliştirelim (form)
[Hit: 0]

· 3:
Görsel Okuma ve Görsel Sunu Alanı Gözlem Formu
[Hit: 0]

· 4:
Dinleme Alanı Gözlem Formu
[Hit: 0]

· 5:
İzcilik Yıllık Planı ve Çalışma Programı
[Hit: 0]

· 6:
6.Sinif Müzik Günlük Planları-(2004)
[Hit: 0]

· 7:
4.Sinif Yıllık (tüm dersler) Planlar-2005-06
[Hit: 1]

· 8:
3.Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı
[Hit: 0]

· 9:
1.Sınıf Türkçe Yıllık Planı
[Hit: 0]

· 10:
1.Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık
[Hit: 0]

· 11:
1.Sınıf Türkçe Etkinlik
[Hit: 0]

· 12:
Tarih ve Mevsim Şeridi
[Hit: 1]

· 13:
Veli Çağırma ve Toplantı Tutanağı
[Hit: 1]

· 14:
Deprem Eğitim Etkinlikleri
[Hit: 0]

· 15:
9.Sınıf Girişimcilik Dersi Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 0]

· 16:
İnternet ve Ağ Sistemleri Ticaret Lise Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 0]

· 17:
Grafik Tasarımı(PHOTOSHOP) Ticaret Lisesi 10-11.Sınıf Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 0]

· 18:
8.Sınıf Beden Eğitimi Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 2]

· 19:
6-7-8.Sınıf Matematik Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 0]

· 20:
6-7-8.Sınıf Bilgisayar Yıllık Planı(2002-2003)
[Hit: 1]

· 21:
Satranç Kulübü
[Hit: 11]

· 22:
Satranç Egzersiz Planı
[Hit: 6]

· 23:
Kulup Şeması
[Hit: 19]

· 24:
Haberleşme Kulubu
[Hit: 7]

· 25:
2005-2006 Futbol Egzersiz Planı
[Hit: 1]

· 26:
Bilim ve Teknoloji Kulübü
[Hit: 14]

· 27:
6.Sınıf 2005-2006 Rehberlik Çalışma Planı
[Hit: 6]

· 28:
1-8.Sınıflar 2005-2006 Rehberlik Çalışma Planı
[Hit: 26]

· 29:
Biyoloji Dersi Zümre Tutanağı
[Hit: 1]

· 30:
Matematik Zümre
[Hit: 1]

· 31:
3. Sınıf Zümre Tutanağı-2
[Hit: 3]

· 32:
3.Sınıf Zümre Tutanağı
[Hit: 4]

· 33:
2.Sınıf Zümre Tutanağı-2
[Hit: 6]

· 34:
2. Sınıf Zümre Tutanağı
[Hit: 7]

· 35:
3. Sınıf Türkçe Soruları
[Hit: 2]

· 36:
3. Sınıf MatematikSoruları
[Hit: 2]

· 37:
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları
[Hit: 2]

· 38:
4. Sınıf Matematik Soruları
[Hit: 1]

· 39:
4. Sınıf Fen Bilgisi Soruları
[Hit: 1]

· 40:
3. Sınıf Hayat Bilgisi Soruları
[Hit: 2]

· 41:
Öğrenci Özet Formu
[Hit: 8]

· 42:
Köy Enstitüleri
[Hit: 1]

· 43:
Sınıf Başkanı ve Sınıf Temsilcisi Seçim Tutanakları
[Hit: 9]

· 44:
4. Sınıf Haftalık Ders Programı
[Hit: 3]

· 45:
Veli Toplantı Tutanağı
[Hit: 14]

· 46:
2005-2006 Çalışma Takvimi
[Hit: 16]

· 47:
Lise 9-10-11.Sınıf İngilizce Yıllık Planları (2005-06)
[Hit: 12]

· 48:
4-5:Sınıf Bilgisyar Dersi Yıllık Planları (2005-06)
[Hit: 16]

· 49:
Lise 3 Matematik Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 1]

· 50:
Lise 2 Matematik Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 4]

· 51:
9-10.Sınıf Biyoloji Yıllık Planları (2005-06)
[Hit: 5]

· 52:
8.Sınıf İngilizce Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 30]

· 53:
23 Nisan
[Hit: 9]

· 54:
19 Mayıs
[Hit: 8]

· 55:
Ankara
[Hit: 6]

· 56:
7-8.Sınıf Vatandaşlık Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 8]

· 57:
6-7.Sınıf Sosyal Bilgiler Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 12]

· 58:
8.Sınıf Fen Bilgisi Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 6]

· 59:
7.Sınıf Fen Bilgisi Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 7]

· 60:
6.Sınıf Fen Bilgisi Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 8]

· 61:
8.Sınıf Bilgisayar Dersi Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 39]

· 62:
7.Sınıf Bilgisayar Dersi Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 40]

· 63:
6.Sınıf Bilgisayar Dersi Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 41]

· 64:
4-5.Sınıf Bilgisyar Dersi Yıllık Planı (2005-06)
[Hit: 35]

· 65:
Direnç renk kodları programı
[Hit: 2]

· 66:
Matematik 8. sınıflar yıllık plan (2005-06)
[Hit: 39]

· 67:
Matematik 7. sınıflar yıllık plan (2005-06)
[Hit: 27]

· 68:
Matematik 6 sınıflar yıllık plan (2005-06)
[Hit: 48]

· 69:
2. Kademe Matematik dersi zümresi
[Hit: 26]

· 70:
2. Kademe Sosyal Bilgiler dersi zümresi
[Hit: 49]

· 71:
2. Kademe Fen Bilgisi dersi zümresi
[Hit: 28]

· 72:
2. Kademe Bilgisayar dersi zümresi
[Hit: 43]

· 73:
2. Kademe Türkçe dersi zümresi
[Hit: 35]

· 74:
2005-2006 Müzik Dersi 6-7-8.Sınıf Yıllık Planları
[Hit: 105]

· 75:
2005-2006 Lise 11. Sınıf Kimya Yıllık Planı
[Hit: 32]

· 76:
2005-2006 Lise 10. Sınıf Kimya Yıllık Planı
[Hit: 33]

· 77:
2005-2006 4-5-6-7-8.Sınıf Din Kültürü Plan ve Zümre
[Hit: 53]

· 78:
2005-2006 4-5-6-7-8.Sınıf Din Kültürü Yıllık Planları
[Hit: 38]

· 79:
2005–2006 Okul Öncesi Ünitelendirilmiş Yıllık ve Günlük (Yılın Tamamı) Planları
[Hit: 48]

· 80:
2005–2006 İlköğretim 8. Sınıf Vatandaşlık Bilgisi Dersi Günlük Planı
[Hit: 39]

· 81:
2005–2006 İlköğretim 8. Sınıf Vatandaşlık Bilgisi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
[Hit: 38]

· 82:
2005–2006 İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Dersi Günlük Planı
[Hit: 126]

· 83:
2005–2006 İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
[Hit: 82]

· 84:
2005–2006 İlköğretim 8. Sınıf İnkılâp Tarihi Dersi Günlük Planı
[Hit: 46]

· 85:
2005–2006 İlköğretim 8. Sınıf İnkılâp Tarihi Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
[Hit: 36]

· 86:
2005–2006 İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersi Günlük Planı
[Hit: 76]

· 87:
2005–2006 İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
[Hit: 74]

· 88:
2005–2006 İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Günlük Planı
[Hit: 40]

· 89:
2005–2006 İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
[Hit: 49]

· 90:
2005–2006 İlköğretim 7. Sınıf Vatandaşlık Bilgisi Dersi Günlük Planı
[Hit: 37]

· 91:
2005–2006 İlköğretim 7. Sınıf Vatandaşlık Bilgisi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
[Hit: 40]

· 92:
2005–2006 İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Dersi Günlük Planı
[Hit: 123]

· 93:
2005–2006 İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
[Hit: 126]

· 94:
2005–2006 İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Günlük Planı
[Hit: 64]

· 95:
2005–2006 İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
[Hit: 45]

· 96:
2005–2006 İlköğretim 7. Sınıf Matematik Dersi Günlük Planı
[Hit: 92]

· 97:
2005–2006 İlköğretim 7. Sınıf Matematik Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
[Hit: 87]

· 98:
2005–2006 İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Günlük Planı
[Hit: 59]

· 99:
2005–2006 İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
[Hit: 51]

· 100:
2005–2006 İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi Günlük Planı
[Hit: 191]

· 101:
2005–2006 İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
[Hit: 160]

· 102:
2005–2006 İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Günlük Planı
[Hit: 81]

· 103:
2005–2006 İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
[Hit: 69]

· 104:
2005–2006 İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Günlük Planı
[Hit: 121]

· 105:
2005–2006 İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
[Hit: 136]

· 106:
2005–2006 İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Günlük Planı
[Hit: 102]

· 107:
6. Sınıf 2005-2006 Fen Bilgisi Yıllık Planı
[Hit: 34]

· 108:
2005-2006 5.Sınıf Ünitelendirlimiş Yıllık Planlar Tüm Dersler
[Hit: 337]

· 109:
2005-2006 4.Sınıf Ünitelendirlimiş Yıllık Planlar Tüm Dersler
[Hit: 385]

· 110:
2005-2006 3.Sınıf Ünitelendirlimiş Yıllık Planlar Tüm Dersler
[Hit: 286]

· 111:
2005-2006 2.Sınıf Ünitelendirlimiş Yıllık Planlar Tüm Dersler
[Hit: 365]

· 112:
2005-2006 1.Sınıf Ünitelendirlimiş Yıllık Planlar Tüm Dersler
[Hit: 379]

· 113:
2005-2006 İşgünü Takvimi
[Hit: 215]

· 114:
WinRAR (Türkçe) Sıkıştırma Programı
[Hit: 103]

· 115:
FlashGet
[Hit: 7]

· 116:
Türkçe VCD 1
[Hit: 38]

· 117:
5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi Yıllık Plan
[Hit: 38]

· 118:
4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi Yıllık Plan
[Hit: 39]

· 119:
5. Sınıf Matematik dersi Yıllık Plan
[Hit: 27]

· 120:
4. Sınıf Matematik dersi Yıllık Plan
[Hit: 86]

· 121:
3. Sınıf Matematik dersi Yıllık Plan
[Hit: 55]

· 122:
2. Sınıf Matematik dersi Yıllık Plan
[Hit: 116]

· 123:
1. Sınıf Matematik dersi Yıllık Plan
[Hit: 144]

· 124:
5. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi Yıllık Planı
[Hit: 36]

· 125:
Türkçe Sunumu(Videolu)
[Hit: 21]

· 126:
Türkçe Sunumu
[Hit: 29]

· 127:
Sosyal Bilgiler Sunumu
[Hit: 17]

· 128:
Matematik Sunumu
[Hit: 24]

· 129:
Hayat Bilgisi Sunumu
[Hit: 19]

· 130:
Fen ve Teknoloji Sunumu
[Hit: 31]

· 131:
Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu
[Hit: 5]

· 132:
Hayat Bilgisi 1-3. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu
[Hit: 10]

· 133:
Fen ve Teknoloji 4-5. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu - 15.08.2005 (*rar uzantılı)
[Hit: 3]

· 134:
Matematik 1-5. Sınıflar İçin Yılık Plan Örneği
[Hit: 31]

· 135:
Matematik 1-5. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu
[Hit: 7]

· 136:
Türkce 1-5. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu
[Hit: 17]

· 137:
Sosyal Bilgiler 6-7. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu
[Hit: 6]

· 138:
Fen ve Teknoloji 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu
[Hit: 5]

· 139:
Matematik 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu
[Hit: 8]

· 140:
Türkce 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu
[Hit: 4]

· 141:
Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programı
[Hit: 3]

· 142:
Lise Coğrafya Dersi Programı
[Hit: 6]

· 143:
Lise Matematik Dersi Programı
[Hit: 9]

· 144:
Lise Dil ve Anlatım Dersi Programı
[Hit: 2]

· 145:
Lise Türk Edebiyatı Dersi Programı
[Hit: 3]

· 146:
OkulSoft Enterprise
[Hit: 74]

· 147:
NOT GİRİŞ PROĞRAMI(LİSELER İÇİN)
[Hit: 53]

· 148:
İlköğretimde Rehberlik
[Hit: 16]

· 149:
İlköğretimde Müzik
[Hit: 17]

· 150:
İlköğretimde Fen Bilgisi
[Hit: 7]

· 151:
İlköğretim Planları Nasıl Hazırlanır
[Hit: 9]

· 152:
İlköğretim Matematiğinde Etkinlikler
[Hit: 29]

· 153:
İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyun
[Hit: 9]

· 154:
İdeal Bir Ders Planının Bölümleri ve İçeriği
[Hit: 10]

· 155:
Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkinliği
[Hit: 4]

· 156:
Hiperaktif Çocuk İçin Gerekli Önlemler
[Hit: 4]

· 157:
Her Yönü İle Öğretmen Olabilme
[Hit: 11]

· 158:
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi
[Hit: 10]

· 159:
Hayal Ağı Tekniği
[Hit: 12]

· 160:
Gelişim-Öğrenme-Başarı
[Hit: 6]

· 161:
Gelişim Envanteri
[Hit: 6]

· 162:
Gelişim Dönemleri ve Özellikleri
[Hit: 6]

· 163:
Etkili Öğretmenlik Teknikleri
[Hit: 17]

· 164:
Etkili Öğrenme Yolları ve Öğrencilere Kazandırma Yolları
[Hit: 14]

· 165:
Etkili Çalışma
[Hit: 10]

· 166:
Ekip Çalışması
[Hit: 10]

· 167:
Eğitimde Sınıf Yönetimi
[Hit: 11]

· 168:
Eğitim Yazılımlarında Sorunlar
[Hit: 6]

· 169:
Eğitim Reformunda Eğitim Biliminden Yararlanma
[Hit: 9]

· 170:
Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Oyun
[Hit: 8]

· 171:
Eğitim Araçlarının Kullanılması
[Hit: 9]

· 172:
Eğitim
[Hit: 6]

· 173:
Eğitici Kol Çalışmaları
[Hit: 24]

· 174:
Düşün Yasa Bul
[Hit: 6]

· 175:
Desimal Dosya Anahtarı
[Hit: 5]

· 176:
Dersliklere Göre Düzey Kümeleri
[Hit: 12]

· 177:
Davranış Sorunlarıyla Başetmekte Kullanılmakta Olan Yöntem ve Teknikler
[Hit: 13]

· 178:
Çoklu Zeka Teorisinin İlkeleri
[Hit: 14]

· 179:
Çoklu Zeka Teorisi ve Çoklu Zeka Alanının Ölçülmesi
[Hit: 23]

· 180:
Çocuklarda Aşırı hareketlilik Hiper Aktivite
[Hit: 8]

· 181:
Çocukla İletişim Kurmanın Yöntemleri
[Hit: 14]

· 182:
Çocuk Yasadığını Öğrenir
[Hit: 11]

· 183:
Çocuk Ruh Sağlığı
[Hit: 11]

· 184:
Çocuk Hakları
[Hit: 16]

· 185:
Çeşitli Yöntem ve Tekniklerle İşlenen Ders Plan Örnekleri
[Hit: 29]

· 186:
Bye Bye Türkçe
[Hit: 10]

· 187:
Birlikte Öğrenme Modeli
[Hit: 14]

· 188:
Belirli Gün ve Haftaların Kutlanması
[Hit: 30]

· 189:
Anlatım Bozukluğu
[Hit: 15]

· 190:
Anlamlı Öğrenme
[Hit: 18]

· 191:
Anayasaların Oluşumu ve Tarihçesi
[Hit: 7]

· 192:
Ana ve Babaların Yaygın Tutumları
[Hit: 12]

· 193:
Aktif Öğrenme
[Hit: 20]

· 194:
Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
[Hit: 11]

· 195:
Aile Eğitimi ve Rehberliği
[Hit: 19]

· 196:
Aile Eğitimi
[Hit: 16]

· 197:
6 -7- 8. Sınıflar Matematik Programının İncelenmesi
[Hit: 15]

· 198:
0-6 Yaş Çocukların Bedensel,Ruhsal,Fiziksel Gelişimi
[Hit: 13]

· 199:
1-3. Sınıf Hayat Bilgisi dersi Yıllık Plan
[Hit: 404]

· 200:
4. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi Yıllık Plan

İlkokuma Yazma Dökümanlar

Bazı arkadaşlar dosyaları açamadıklarını söylüyorlar. Dosyalar WinRAR prgramıyla sıkıştırılmıştır. Bilgisayarlarına WinRAR programı yükleyip WinRAR' la dosyaları açmaları gerekiyor. Sitemizin Araçlar veya Download bölümünden WinRAR programını indirebilirler. İndir

http://rapidshare.de Sitesinden Dosya İndirmek
fotoğraflarla anlatılmıştır. Tıklayınız

Ses Temelli Cümle Yöntemi

Ses Temelli Cümle Yöntemi Uygulama Aşamaları

El yazısı Fontu

Çizgi Çalışması1

Çizgi Çalışması2

Çizgi Çalışması3

Çizgi Çalışması4

Çizgi Çalışması5

Çizgi Çalışması6

Çizgi Çalışması7

Ses Temelli Cümle Yönteminin Özellikleri

1_sinif_kazanimlarinin_alanlara_dagilimi

İlk Okuma-Yazmaya Hazırlık

Bitisik Egik Yazı

Düzenli çizgi çalışmaları

Ses Grupları Tablosu

Sesi Hissetme ve Tanıma, Sesi okuma ve yazma

l sesi resimler

A sesi resimler

"İlkokuma yazma örnek uygulamaları" dosyası tüm sesleri içermektedir ve her seste boyama mevcuttur                                                  tıklayınız

Rakamlar

Heceler Kelimeler ve Cümleler Oluşturma

Uygulamalar

Ses Temelli Cümle Yönteminin Aşamaları

1.grup sesler öğrenci sözlük çalışması

Panoya asılacak sözlük çalışmaları

İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME

Kazanımlar

Kılavuz çizgili yazı defteri örneği_1

Kılavuz çizgili yazı defteri örneği_2

1. sınıf calışma yaprakları

sözlük çalışması

sözlük çalışması2

Ölçme değerlendirme

Okuma Türleri

Hızlı Okuma

1-2-3 şiir okuma dosyası

4-5 şiir okuma dosyası

1. sınıf kitap okuma dosyası

2. ve 3. sınıf kitap okuma dosyası

4 ve 5. sınıf kitap okuma dosyası

İLKOKUMA YAZMA PİLOT OKUL UYGULAMALARI

TÜLAY SOLAK 4 eylül ilköğretim okulu İZMİR

ALİM BAYDAR kemalpaşa pakmaya ilköğretim okulu İZMİR

CEVAHİR DİVRİK zeytindağ yılmaz ilköğretim okulu İZMİR

İNCİ UYSAL vali rahmi bey ilköğretim okulu İZMİR

ÖZLEM AYHAN kemalpaşa pakmaya ilköğretim okulu İZMİR

ERDAL KAHRAMAN kemalpaşa pakmaya ilköğretim okulu İZMİR

CANAN SONAT mehmet akif ersoy ilköğretim okulu İZMİR

REYHAN POYRAZ kemalpaşa pakmaya ilköğretim okulu İZMİR

Örnek uygulamalar İSTANBUL

Dr. Hasan AKGÜN İlköğretim Okulu (Büyükçekmece/İstanbul) 1. Sınıf Öğretmenleri adına
Gülden SAVAŞ tarafından hazırlanmıştır

Alev ÇEBER 1.sınıf çalışmaları

Uygulama örnekleri1

Uygulama örnekleri2

Uygulama örnekleri3

Uygulama örnekleri4

PİLOT OKULLAR  PLAN VE DERS ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

Plan Etkinlik örnekleri1

Plan Etkinlik örnekleri2

Plan Etkinlik örnekleri3

Plan Etkinlik örnekleri4

Plan Etkinlik örnekleri5

Plan Etkinlik örnekleri6

Çalışma Yaprakları

Coklu Zeka

Çoklu Zeka Anketi

ÇOKLU ZEKÂ TÜRLERİ

Çoklu Zeka Programı

Ders icinde öğretmenler nelere dikkat etmeli

1.2. ve 3. sınıf kutlayacağı belirli gün ve haftalar

4. Sınıf ATATÜRKÇÜLÜK TABLOSU
5. Sınıf ATATÜRKÇÜLÜK TABLOSU

4. sınıf ünite süresi
5. sınıf ünite süresi

BECERİ ÇEŞİTLERİ

Birinci sınıf seslerle ilgili sunu

BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİ ÇALIŞMA SAYFALARI
Ayşe AÇIKALIN Boğaz İlköğretim Okulu -Nevşehir

Çizgi1   Çizgi2        Çizgi3         Çizgi4

eee       elele          el al

Hece1   Hece2       Hece_yY   na ne no

Kelime1     Kelime2         Kelime_mM

Metin_al     Metin_Hece    Metin_ne  Metin_ye

Sayılar1   Sayılar 2

Birinci Sınıf çalışmaları Ali BAYRAM ER

ele         hece kelime oluşturma- e-l-a-t-     el resim + yazy

hece kelime oluşturma e-l-a   Heceleri oklarla birleştirerek okuma 1

Bir Dünya Bırakın şarkı sözleri      Bir dünya bırakın_mp3

Heceleri oklarla birleştirerek okuma 2

m ile ilgili çaly_malr     m ve r hece-kelime

Etkinlik hazırlarken kullanabileceğiniz öğrenci,okul, hayvan, çiçek. ev eşyası çizimleri(clipartlar)

Clipart1  325 adet clipart

Clipart2  120 adet clipart

Clipart3  190 adet clipart

Clipart4  94 adet clipart

http://www.icone-gif.com/

Örnek Uygulamalar Ahmet Öge tipi mahallesi İÖO. Akşehir/ Konya

Metin Uygulamaları1 Ahmet Öge tipi mahallesi İÖO. Akşehir/ Konya

Metin Uygulamaları2 Ahmet Öge tipi mahallesi İÖO. Akşehir/ Konya

el,ele Çalköy ilköğretim Okulu

e,l,a,t,i sesleri ile ilgili metinler Alev Ceber-İzmir

e_l_a_t_resimli tombala ---- Deniz Vapur+++

Yararlanabileceğiniz bir link. Tüm seslerin yazılışı. Flashdan çevrilmiş.
Ayrı ayrı video dosyaları oluşturulmuş. Yapacağınız. Vİdeo ve ppt sunuları
için kaynak.    Alıntı TTKP_Form al-crack-er

BÜYÜK HARFLER İÇİN TIKLAYIN.

KÜÇÜK  HARFLER İÇİN TIKLAYIN.

Tombala Nurdan Pınar

1. grup "e,l,a,t" hece , kelime ve metin çalışmaları Ayşe AÇIKALIN-Kapadokya

2. grup "i,n,o,r,m" hece , kelime ve metin çalışmaları Ayşe AÇIKALIN

3. grup "u,k,ı,y,d,s" hece , kelime ve metin çalışmaları Ayşe AÇIKALIN

4. grup "ö,b,ü,ş,z,ç" hece , kelime ve metin çalışmaları Ayşe AÇIKALIN-Bogaz İÖO

4. grup "ö,b,ü,ş,z,ç" hece , kelime ve metin çalışmaları devamı Ayşe AÇIKALIN

5. grup "g,c,p,h" hece , kelime ve metin çalışmaları Ayşe AÇIKALIN-Bogaz İÖO

6. grup "ğ,f,v,j" hece , kelime ve metin çalışmaları Ayşe AÇIKALIN-Bogaz İÖO

 

Çalışma Sayfaları-Muzaffer ÇELİK

Harfleri boyayarak sınıf panosuna asınız.  Emin KİMAN-ivrindi/Balıkesir

Okuma Metinleri _Ahmet Öge

Yıldız AYYILDIZ'ın Bütün ÇALIŞMALARI

                                                       Tıklayınız

Hisar Eğitim Vakfı Okulları Kemerköy
Okulumuzun web adresi: www.hevokullari.k12.tr

Bütün seslerle ilgili resimler

Sayılar_Ali Bayram Er

boşluk doldurmalı görsel kelime çalışması-ferzan

Cemile_Subasi_Grafik_Form

DİKMEN İLKÖĞRETİM OKULU ÇALIŞMALARI

Çalışma Yaprakları

Ses Kartları

Rakam Kartları

Okuma Metinleri

 

ALİM BAYDAR ÖĞRETMENİMİZİN SESLERLE İLGİLİ

ÇOK GÜZEL VİDEO ÇALIŞMALARI  TIKLAYINIZ...

 

Murat ÖNAL ÖĞRETMENİMİZİN SESLERLE İLGİLİ

ÇOK GÜZEL VİDEO ÇALIŞMALARI  TIKLAYINIZ...

 

Muhammet ERTOP Öğretmenimizin Harflerin görsel

 VCD'si çalışmaları   Tıklayınız

 

 

 

B ve Yumuşak
                  G ile ilgili linklerim Fahrettin KÜCÜK
                  http://www.hemenpaylas.com/download/28044/B Harfi.wmv.html
                  http://www.hemenpaylas.com/download/32887/yumusak g harfi.wmv.html
Tüm seslerle ilgili renkli hecelere ayrılmış
                  metinler-Murat ŞAHBAZ
                  SES GÖRSELLERİ
                  K-N-R-Y-T-İ-M-O-U-Ü-Z-Ö-DŞ-S-I
                  

Emin KİMAN   Küçük Yenice İ.Ö.O   BALIKESİR

Üç sesli Heceler

 

p,c,h,g metin ve heceler(kitapçık) Mehmet DOĞAN
 

EL YAZISI FONTUYLA YAZILMIŞ KLASİK HİKAYELER

ÇİRKİN ÖRDEK

KURBAĞA PRENS

YOKSUL ODUNCU

Kül Kedisi

Rapunzel 

PAMUK PRENSES

GÜZEL VE ÇİRKİN

UYUYAN GÜZEL

KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

ÇOBAN ALİ DEDE

KELOĞLAN VE KUYU

KELOĞLAN VE KUYUDAKİ DEV

KELOĞLAN SİHİRLİ TAS

DEFİNE ARAYAN ADAM

KAZ YOLLARSAM YOLARMISIN

KOCA NİNE İLE TİLKİ

SEVGİ AĞACI

ÇİÇEKSİZ OVA

KELOĞLANIN TUZ ÖLÇEĞİ

KURT İLE TİLKİ

TEMBEL KIZ

İYİ NİYETLİ EŞEK

KIYMETLİ TUZ

KUYRUKSUZ TİLKİ MASALI

UÇAN TERLİK

ÇOBANIN BÜYÜSÜ

BREMEN MIZIKACILARI

HECELERİ AYRI RENKLERLE HAZIRLANMIŞ HİKAYELER

CIRKIN ÖRDEK YAVRUSU

KURBAGA PRENS

 

SUNU HİKAYELER

KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

 

VİDEO HİKAYELER

AĞUSTOS BÖCEĞİ İLE KARINCA

KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

 

 

 

VİDEOLARIN YÜKLÜ OLDUĞU  "http://rapidshare.de  "

Sitesinden Dosya İndirmek fotoğraflarla anlatılmıştır. Tıklayınız